Poskytované služby

  • 1

Komplexní péče v oblasti prevence, diagnostiky a léčby gynekologických onemocnění včetně ultrazvukového vyšetření.

  • 2

Péče o normální i riziková těhotenství.

  • 3

Všechny metody moderní antikoncepce.

  • 4

Péče o ženy v klimakteriu.

  • 5

Základní diagnostika a léčba neplodnosti.

Gynekologická ambulance

MUDr. Veronika Lonková
"Mým cílem je nabídnout vám vysoce kvalifikovanou péči v příjemném prostředí, kde vám bude poskytnuta komplexní péče v oblasti gynekologie a porodnictví.
Mám mnohaletou praxi jak ve státním, tak privátním lékařském zařízení. Mé zkušenosti z nemocniční, ambulantní, ale i IVF kliniky jsou spolu s dosaženým vzděláním zárukou kvalitní péče o vás."
Veronika Lonková, lékařka

Dosažené vzdělání

1998PROMOCE na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
2003ATESTACE z oboru gynekologie a porodnictví
2005LICENCE České lékařské komory pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru gynekologie a porodnictví.
2006Odborná způsobilost a specializovaná způsobilost k výkonu v oboru gynekologie a porodnictví.
2009Odborná způsobilost a specializovaná způsobilost k výkonu v oboru gynekologie a porodnictví.

Certifikáty

2016Prenatální péče a vícečetná těhotenství – Dopplerovské hodnocení průtoku ve fatálních placentárních cévách.
2009 a 2011Ultrazvuk v porodnictví (screening 11. – 14. týden) – praktický kurz.
2009Ultrazvuk v porodnictví (screening 18. – 22. týden) – praktický kurz.
2019Ultrazvuk v porodnictví – praktický kurz.
Dále jsem absolvovala mnoho odborných seminářů a pravidelně se vzdělávám.

Praxe

Od roku 2001 pracuji na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Hořovice.
Současně jsem v letech 2019 a 2020 pracovala v centru asistované reprodukce IVF Europe.

Přijímáme nové pacientky

Stále přijímáme nové pacientky.
Prosíme, abyste nám před první návštěvou zatelefonovaly a domluvily si termín.